top of page

Gran Turismo Paddock VMotors

Público·143 miembros

Dzienniki Zmian V5.8.3:


Błędy zawijania dziennika występują, jeśli wystarczająca liczba zmian występujących podczas wyłączania usługi FRS w taki sposób, że ostatnia zmiana nazwy USN zarejestrowana podczas zamykania usługi FRS nie istnieje już w dzienniku USN podczas uruchamiania. Istnieje ryzyko, że zmiany w plikach i folderach replikowanych drzew usługi FRS mogły wystąpić, gdy usługa została wyłączona, a w czasopiśmie USN nie istnieje żaden rekord zmiany. Aby zabezpieczyć się przed niespójnością danych, usługa FRS zapewnia stan zawijania dziennika.
Dzienniki zmian v5.8.3:Jeśli zwiększysz rozmiar dziennika USN, a w związku z tym zwiększysz liczbę zmian, które dziennik może przechowywać przed "zawijaniem" dziennika, zmniejsza to możliwość zawijania dziennika USN. Rozmiar dziennika USN można zmienić, ustawiając następujący klucz rejestru: HKLM\System\CCS\Services\NTFRS\Parameters\"Ntfs Journal size in MB" (REG_DWORD)


Dlaczego 1.8.0? Tak zdefiniowano w standardzie IEC62056-61 (z późniejszymi zmianami), który określa sposób reprezentacji danych przez dużą część liczników energii, z którymi urządzenie jest kompatybilne. 041b061a72


Acerca de

¡Te damos la bienvenida al Paddock de Gran Turismo! Puedes c...
bottom of page